Previous 200 Entries25596. دریبا 25597. دریتی 25598. دریچہ 25599. دریدگی 25600. دریدہ 25601. دریز25602. دریس 25603. دریس 25604. دریسی 25605. دریغ 25606. دریغا 25607. دریكان 25608. دریودهن 25609. دریوزہ 25610. دزد 25611. دزدي 25612. دزدیدہ 25613. دڑاڑ 25614. دڑاڑا 25615. دڑبا 25616. دڑبڑانا 25617. دڑر 25618. دڑكا 25619. دڑكنا 25620. دڑكی 25621. دڑهانا 25622. دڑهتا 25623. دڑهمنڈا 25624. دڑهہ 25625. دڑهہ 25626. دڑهیل 25627. دڑوكنا 25628. دڑیڑا 25629. دژم 25630. دس 25631. دس 25632. دس 25633. دسا 25634. دسا 25635. دسا 25636. دسا 25637. دساد 25638. دسادهہ 25639. دسادهیا 25640. دساور 25641. دساوري 25642. دسءین 25643. دست 25644. دستا 25645. دستار 25646. دستارچہ 25647. دستان 25648. دستانہ 25649. دسترخوان 25650. دستك 25651. دستكانہ 25652. دستكی 25653. دستگاہ 25654. دستگہ 25655. دستگی 25656. دستہ 25657. دستور 25658. دستورات 25659. دستوري 25660. دستوریا 25661. دستی 25662. دستیار 25663. دستیج 25664. دسٹھون 25665. دسخط 25666. دسخطی 25667. دسر 25668. دسرا 25669. دسراكر 25670. دسراكے 25671. دسران 25672. دسرتھہ 25673. دسم 25674. دسمی 25675. دسن 25676. دسنا 25677. دسنا 25678. دسنا 25679. دسہ 25680. دسہت 25681. دسہرا 25682. دسوان 25683. دسوانا 25684. دسوترا 25685. دسوٹھن 25686. دسوٹھہ 25687. دسوكھا 25688. دسون 25689. دسونا 25690. دسوندها 25691. دسوندهہ 25692. دسوندهی 25693. دسونكھا 25694. دسوین 25695. دسی 25696. دسی 25697. دسیلا 25698. دسیو 25699. دش 25700. دش 25701. دش 25702. دشا 25703. دشا 25704. دشارن 25705. دشارنا 25706. دشارهہ 25707. دشاسن 25708. دشانك 25709. دشپر 25710. دشت 25711. دشت 25712. دشترا 25713. دشتی 25714. دشتی 25715. دشٹ 25716. دشٹ 25717. دشٹا 25718. دشٹتا 25719. دشٹتاءی 25720. دشٹر 25721. دشٹی 25722. دشرتھہ 25723. دشم 25724. دشمن 25725. دشمنی 25726. دشمی 25727. دشمی 25728. دشن 25729. دشنام 25730. دشنہ 25731. دشہرا 25732. دشوار 25733. دشواري 25734. دشوان 25735. دشور 25736. دشون 25737. دشی 25738. دشی 25739. دشیلا 25740. دعا 25741. دعاءیہ 25742. دعوا 25743. دعوات 25744. دعوت 25745. دعوتی 25746. دعوي 25747. دعوي 25748. دغا 25749. دغاءی 25750. دغانا 25751. دغدغا 25752. دغدغہ 25753. دغل 25754. دغلا 25755. دغلی 25756. دغنا 25757. دغولیا 25758. دغیلا 25759. دغیلا 25760. دغیلہ 25761. دف 25762. دف 25763. دفاءن 25764. دفاتر 25765. دفالی 25766. دفتر 25767. دفتري 25768. دفتی 25769. دفتین 25770. دفرقلیا 25771. دفرقلیہ 25772. دفع 25773. دفعات 25774. دفعتًا 25775. دفعدار 25776. دفعہ 25777. دفعیہ 25778. دفلہ 25779. دفن 25780. دفنانا 25781. دفینہ 25782. دق 25783. دق 25784. دقاءِق 25785. دقاق 25786. دقاق 25787. دقت 25788. دق ولق 25789. دقیق 25790. دقیقہ 25791. دك 25792. دكاكین 25793. دكال 25794. دكان 25795. دكڑا
«
Previous

دریز

»
Next
darez, = H دریس dares, s.f. Muslin, printed muslin, any fine printed stuff.
Origin: Hindi

Comments: 1

  1. On 08/08/2022 - 15:39

    دریز

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.