Previous 200 Entries6996. بچارا 6997. بچارت 6998. بچاركِ 6999. بچارك 7000. بچارنا 7001. بچارہ7002. بچارو 7003. بچاري 7004. بچاریہ 7005. بچاكھچا 7006. بچالی 7007. بچانس 7008. بچاو 7009. بچاو 7010. بچاوا 7011. بچاوا 7012. بچاوبچ 7013. بچاوبچ 7014. بچاونا 7015. بچپن 7016. بچپن 7017. بچپنا 7018. بچپنا 7019. بچت 7020. بچتر 7021. بچتی 7022. بچرنا 7023. بچك 7024. بچكانا 7025. بچكانا 7026. بچكانی 7027. بچ كچ 7028. بچكنا 7029. بچكنا 7030. بچگان 7031. بچگانہ 7032. بچگنی 7033. بچگوتی 7034. بچگی 7035. بچلا 7036. بچلنا 7037. بچن 7038. بچنا 7039. بچناگ 7040. بچہ 7041. بچھا 7042. بچھا 7043. بچھاتا 7044. بچھانا 7045. بچھانا 7046. بچھاون 7047. بچھاونا 7048. بچھٹنا 7049. بچھٹی 7050. بچھرا 7051. بچھرانا 7052. بچھراهٹ 7053. بچھرنا 7054. بچھرو 7055. بچھڑا 7056. بچھڑاٹ 7057. بچھڑانا 7058. بچھڑاهٹ 7059. بچھڑاو 7060. بچھڑت 7061. بچھڑنا 7062. بچھڑو 7063. بچھل 7064. بچھلنا 7065. بچھلھا 7066. بچھنا 7067. بچھناگ 7068. بچھہ 7069. بچھہ 7070. بچھو 7071. بچھوا 7072. بچھوا 7073. بچھوا 7074. بچھوانا 7075. بچھوءی 7076. بچھوڑنا 7077. بچھونا 7078. بچھونٹا 7079. بچھونی 7080. بچھوہ 7081. بچھوها 7082. بچھویا 7083. بچھویا 7084. بچھی 7085. بچھی 7086. بچھیا 7087. بچھیا 7088. بچھیانا 7089. بچھیرا 7090. بچھیري 7091. بچھیڑا 7092. بچھیڑي 7093. بچو 7094. بچوا 7095. بچوا 7096. بچواءی 7097. بچواءی 7098. بچوانی 7099. بچوانی 7100. بچوءی 7101. بچوءی 7102. بچوءی 7103. بچوءی 7104. بچوءیا 7105. بچوءیا 7106. بچوءیا 7107. بچوءیا 7108. بچورنا 7109. بچولیا 7110. بچولیا 7111. بچولیا 7112. بچولیا 7113. بچویت 7114. بچویت 7115. بچویت 7116. بچویت 7117. بچی 7118. بچیو 7119. بحاث 7120. بحار 7121. بحال 7122. بحالی 7123. بحث 7124. بحثابحثی 7125. بحثنا 7126. بحد 7127. بحدي 7128. بحر 7129. بحران 7130. بحري 7131. بحرین 7132. بحساب 7133. بحسبِ 7134. بحسب 7135. بحق 7136. بحكم 7137. بحل 7138. بحمد 7139. بحیرہ 7140. بخار 7141. بخارا 7142. بخارات 7143. بخاري 7144. بخاري 7145. بخت 7146. بخت 7147. بختور 7148. بختور 7149. بختی 7150. بختیار 7151. بخرا 7152. بخرا 7153. بخرہ 7154. بخرہ 7155. بخري 7156. بخري 7157. بخریت 7158. بخریت 7159. بخش 7160. بخشاءش 7161. بخشانا 7162. بخش دینا 7163. بخشش 7164. بخشن 7165. بخشنا 7166. بخشندگی 7167. بخشندہ 7168. بخشوانا 7169. بخشی 7170. بخشیات 7171. بخشیان 7172. بخل 7173. بخلاف 7174. بخوبی 7175. بخود 7176. بخور 7177. بخوشی 7178. بخیا 7179. بخیانا 7180. بخیر 7181. بخیل 7182. بخیلی 7183. بخیہ 7184. بد 7185. بد 7186. بد 7187. بد 7188. بد 7189. بدآ 7190. بدآ 7191. بدآ 7192. بداءع 7193. بداءی 7194. بداءی 7195. بداءی
«
Previous

بچارہ

»
Next
bićāra, adj. & s.m.=bićārā, be-ćāra, q.q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.