Previous 200 Entries12887. پردوش 12888. پردوكھہ 12889. پردویشی 12890. پردیپ 12891. پردیپن 12892. پردیس12893. پردیش 12894. پردیشن 12895. پردیشنی 12896. پردیشی 12897. پردیمن 12898. پردیہ 12899. پررو 12900. پرزہ 12901. پرس 12902. پرس 12903. پرس 12904. پرس 12905. پرس 12906. پرسا 12907. پرسا 12908. پرساد 12909. پرسادهت 12910. پرسادهك 12911. پرسادهن 12912. پرسادهن 12913. پرسادهنی 12914. پرسادي 12915. پرسار 12916. پرسارت 12917. پرسارن 12918. پرسارنی 12919. پرساري 12920. پرسال 12921. پرسان 12922. پرسپر 12923. پرسپھٹ 12924. پرسپھٹت 12925. پرسپھوٹت 12926. پرسپھوٹن 12927. پرست 12928. پرستا 12929. پرستاب 12930. پرستابك 12931. پرستار 12932. پرستار 12933. پرستان 12934. پرستاو 12935. پرستاوك 12936. پرستاونا 12937. پرستت 12938. پرستر 12939. پرستش 12940. پرستندہ 12941. پرستھاپت 12942. پرستھاپن 12943. پرستھاپنا 12944. پرستھان 12945. پرستھت 12946. پرستھہ 12947. پرستی 12948. پرسدهہ 12949. پرسدهہ 12950. پرسر 12951. پرسرام 12952. پرسراو 12953. پرسرم 12954. پرسش 12955. پرسكار 12956. پرسكت 12957. پرسكت 12958. پرسكندكا 12959. پرسكندكا 12960. پرسكندن 12961. پرسكندن 12962. پرسماپت 12963. پرسماپت 12964. پرسماپن 12965. پرسمرت 12966. پرسمن 12967. پرسمیپد 12968. پرسن 12969. پرسنا 12970. پرسنا 12971. پرسنبندهہ 12972. پرسنتا 12973. پرسنتا 12974. پرسنتاءی 12975. پرسنتاءی 12976. پرسنسا 12977. پرسنكھیا 12978. پرسنكھیات 12979. پرسنگ 12980. پرسہ 12981. پرسو 12982. پرسو 12983. پرسوت 12984. پرسوت 12985. پرسوت 12986. پرسوتا 12987. پرسوتا 12988. پرسوتا 12989. پرسوتر 12990. پرسوتر 12991. پرسوتكا 12992. پرسوتم 12993. پرسوتی 12994. پرسوتی 12995. پرسوتی 12996. پرسورام 12997. پرسوك 12998. پرسون 12999. پرسون 13000. پرسونتی 13001. پرسونتی 13002. پرسوي 13003. پرسیا 13004. پرسیاوشان 13005. پرسیما 13006. پرسیما 13007. پرسیمن 13008. پرسیمن 13009. پرش 13010. پرش 13011. پرش 13012. پرش 13013. پرش 13014. پرشا 13015. پرشاپ 13016. پرشاد 13017. پرشاستا 13018. پرشاسن 13019. پرشاكھا 13020. پرشاكھا 13021. پرشاكھكا 13022. پرشاكھكا 13023. پرشانت 13024. پرشانت 13025. پرشپ 13026. پرشتا 13027. پرشتا 13028. پرشتو 13029. پرشتو 13030. پرشٹ 13031. پرشٹا 13032. پرشٹھہ 13033. پرشٹھہ 13034. پرشٹھی 13035. پرشچھد 13036. پرشد 13037. پرشدهہ 13038. پرشرام 13039. پرشرانت 13040. پرشرانت 13041. پرشرم 13042. پرشرمی 13043. پرشست 13044. پرشست 13045. پرشستتا 13046. پرشستتا 13047. پرشستتو 13048. پرشستتو 13049. پرششٹ 13050. پرشكار 13051. پرشكرت 13052. پرشمن 13053. پرشن 13054. پرشن 13055. پرشنسا 13056. پرشنست 13057. پرشنسك 13058. پرشنسن 13059. پرشنسنا 13060. پرشنسنیہ 13061. پرشنسی 13062. پرشنكا 13063. پرشنكنیہ 13064. پرشنی 13065. پرشوتم 13066. پرشودهن 13067. پرشودهن 13068. پرشودهہ 13069. پرشودهہ 13070. پرشوس 13071. پرشوش 13072. پرشی 13073. پرشیش 13074. پركا 13075. پركاج 13076. پركار 13077. پركار 13078. پركار 13079. پركاري 13080. پركاري 13081. پركاس 13082. پركاش 13083. پركاشت 13084. پركاشتا 13085. پركاشتا 13086. پركاشتو
«
Previous

پردیس

»
Next
परदेस par-des, s.m. See s.v. para, par.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.