Previous 200 Entries53796. نیل 53797. نیل 53798. نیلا 53799. نیلا 53800. نیلا 53801. نیلاءی53802. نیلاب 53803. نیلاپن 53804. نیلاشمن 53805. نیلام 53806. نیلامچی 53807. نیلامی 53808. نیلانجن 53809. نیلانگ 53810. نیلاہٹ 53811. نیلبڑي 53812. نیلتا 53813. نیلتو 53814. نیلج 53815. نیلك 53816. نیلكا 53817. نیلكنٹهہ 53818. نیلم 53819. نیلمبر 53820. نیلمن 53821. نیلنی 53822. نیلہ 53823. نیلوپن 53824. نیلوپھل 53825. نیلوفر 53826. نیلوفري 53827. نیلی 53828. نیلی 53829. نیلی 53830. نیم 53831. نیم 53832. نیم 53833. نیم 53834. نیم 53835. نیمانند 53836. نیماوت 53837. نیمب 53838. نیمبو 53839. نیمت 53840. نیمچك 53841. نیمچہ 53842. نیمچھاور 53843. نیمش 53844. نیمشار 53845. نیمشیہ 53846. نیمشیہ 53847. نیمك 53848. نیمن 53849. نیمن 53850. نیمہ 53851. نیمو 53852. نیمی 53853. نیمی 53854. نیمی 53855. نین 53856. نین 53857. نین 53858. نین 53859. نین 53860. نین 53861. نینا 53862. نینا 53863. نینا 53864. نینا 53865. نینان 53866. نینب 53867. نینبو 53868. نینتا 53869. نینترتا 53870. نینترتو 53871. نیند 53872. نیندنا 53873. نیندنا 53874. نیندنا 53875. نیندو 53876. نیندي 53877. نینسكھہ 53878. نینما 53879. نینن 53880. نینو 53881. نینوپانت 53882. نینوتسو 53883. نیہ 53884. نیہ 53885. نیہا 53886. نیہار 53887. نیہایت 53888. نیہر 53889. نیہك 53890. نیہو 53891. نیہورا 53892. نیہی 53893. نیو 53894. نیو 53895. نیوا 53896. نیوا 53897. نیوا 53898. نیواجو 53899. نیوار 53900. نیوار 53901. نیوارنا 53902. نیواري 53903. نیواري 53904. نیوانا 53905. نیوت 53906. نیوتا 53907. نیوتانا 53908. نیوتانا 53909. نیوتنا 53910. نیوجت 53911. نیوجن 53912. نیوچھار 53913. نیوچھاور 53914. نیور 53915. نیور 53916. نیوڑانا 53917. نیوڑنا 53918. نیوڑهنا 53919. نیوش 53920. نیوشندہ 53921. نیوكتا 53922. نیوگ 53923. نیوگا 53924. نیوگی 53925. نیول 53926. نیول 53927. نیولا 53928. نیولا 53929. نیولی 53930. نیون 53931. نیون 53932. نیونا 53933. نیونادهك 53934. نیونانگ 53935. نیونتا 53936. نیونتا 53937. نیونتو 53938. نیونجی 53939. نیوهار 53940. نیوي 53941. نیویدن 53942. نیویدیہ 53943. نیین 53944. ہ 53945. ہ 53946. ہ 53947. ها 53948. هاءل 53949. هاءِل 53950. هاءِلات 53951. هاباڈابا 53952. هابل 53953. هابوڑا 53954. هاپر 53955. هاپر 53956. هاپس 53957. هاپنا 53958. هات 53959. هاتف 53960. هاتھا 53961. هاتھہ 53962. هاتھون 53963. هاتھی 53964. هاتھی پیچ 53965. هاتہیچك 53966. هاتھیہاتھہ 53967. هاتی 53968. هاتیہات 53969. ہاٹ 53970. هاٹ 53971. ہاٹاكٹ 53972. هاٹك 53973. هاٹهہ 53974. هاٹو 53975. ہاجی 53976. هادي 53977. هار 53978. هار 53979. هار 53980. هار 53981. هار 53982. هار 53983. هارا 53984. هارا 53985. هارا 53986. هارا 53987. هاراءی 53988. هارج 53989. هارج 53990. هارد 53991. هارسنگار 53992. هارسنگھار 53993. هارك 53994. هاركر 53995. هاركے
«
Previous

نیلاءی

»
Next
नीलाई nīlā`ī[nīlā+ ā`ī= Prk. अइआ=S. aff. ता+इका], = H ٹنیلاہ नीलाहटnīlāhaṭ[nīlā+āhaṭ= āwaṭ= Prk. अवट्टी=S. वृ िƣः], s.f. Blueness; blue colour.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.