Previous 200 Entries45833. لگماترا 45834. لگن 45835. لگن 45836. لگن 45837. لگن 45838. لگن45839. لگنا 45840. لگنا 45841. لگنی 45842. لگھتا 45843. لگھتو 45844. لگھو 45845. لگھواهار 45846. لگھورمی 45847. لگھوي 45848. لگوا 45849. لگوا 45850. لگوا 45851. لگواڑ 45852. لگوانا 45853. لگون 45854. لگونا 45855. لگونہا 45856. لگونہان 45857. لگونہان 45858. لگوها 45859. لگی 45860. لگی 45861. لگی 45862. لگیو 45863. للا 45864. للاٹ 45865. للاٹكا 45866. للاڑ 45867. للام 45868. للاما 45869. للامك 45870. للامن 45871. للامی 45872. للانا 45873. للت 45874. للتا 45875. للچانا 45876. للچت 45877. للچترا 45878. للدمبو 45879. للسانا 45880. للك 45881. للكار 45882. للكارنا 45883. للكانا 45884. للكنا 45885. للگنڈا 45886. للگنڈي 45887. للن 45888. للنا 45889. للنا 45890. لله 45891. للو 45892. للو 45893. للوا 45894. للی 45895. للیانا 45896. للیانا 45897. لم 45898. لمب 45899. لمبا 45900. لمبا 45901. لمباءی 45902. لمباڑا 45903. لمبان 45904. لمبانا 45905. لمباو 45906. لمبت 45907. لمبر 45908. لمبر 45909. لمبري 45910. لمبشا 45911. لمبك 45912. لمبكا 45913. لمبكا 45914. لمبكو 45915. لمبھا 45916. لمبھا 45917. لمبو 45918. لمبوترا 45919. لمبی 45920. لمپٹ 45921. لمپٹنا 45922. لمتڑانگ 45923. لمتڑانگا 45924. لمٹنگا 45925. لمچہڑ 45926. لمچہڑا 45927. لمحہ 45928. لمدما 45929. لمڈڑهیا 45930. لمڈهیك 45931. لمڈور 45932. لمس 45933. لمعات 45934. لمعہ 45935. لمكانا 45936. لمكانا 45937. لمكنا 45938. لمكنا 45939. لمگردنا 45940. لمن 45941. لمھا 45942. لمھر 45943. لن 45944. لنا 45945. لنب 45946. لنبا 45947. لنترانی 45948. لنٹك 45949. لنٹهہ 45950. لنج 45951. لنجا 45952. لنجہ 45953. لندپھند 45954. لندي پھندي 45955. لنڈ 45956. لنڈا 45957. لنڈا 45958. لنڈمنڈ 45959. لنڈهانا 45960. لنڈهنا 45961. لنڈوا 45962. لنڈورا 45963. لنڈي 45964. لنڈیانا 45965. لنڈیت 45966. لنڑ 45967. لنڑا 45968. لنك 45969. لنكا 45970. لنكایكا 45971. لنكوپكا 45972. لنگ 45973. لنگ 45974. لنگ 45975. لنگ 45976. لنگ 45977. لنگ 45978. لنگارا 45979. لنگاڑا 45980. لنگاڑاپن 45981. لنگاڑپن 45982. لنگایت 45983. لنگراءی 45984. لنگروا 45985. لنگري 45986. لنگري 45987. لنگڑ 45988. لنگڑا 45989. لنگڑاءی 45990. لنگڑاتا 45991. لنگڑاكر 45992. لنگڑانا 45993. لنگڑاہٹ 45994. لنگن 45995. لنگھانا 45996. لنگھت 45997. لنگھن 45998. لنگھنا 45999. لنگھنی 46000. لنگو 46001. لنگوٹ 46002. لنگوٹا 46003. لنگوٹي 46004. لنگوٹیا 46005. لنگوچا 46006. لنگور 46007. لنگوري 46008. لنگی 46009. لنگی 46010. لنگی 46011. لنگیت 46012. لننا 46013. لہ 46014. لہا 46015. لہاءی 46016. لہاب 46017. لہار 46018. لہارن 46019. لہاڑا 46020. لہاس 46021. لہاسی 46022. لہان 46023. لہانا 46024. لہانگی 46025. لہب 46026. لہبر 46027. لہبیرا 46028. لہجہ 46029. لہچون 46030. لہذا 46031. لہر 46032. لہرا
«
Previous

لگن

»
Next
लगन lagan, prep. (dialec.)=lag, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.