Previous 200 Entries43632. گلپھننا 43633. گلپھہ 43634. گلپھولا 43635. گلت 43636. گلتا 43637. گلتاڑ43638. گلتكیا 43639. گلتنس 43640. گلتنی 43641. گلتھی 43642. گلٹ 43643. گلٹوا 43644. گلجندڑا 43645. گلجھٹي 43646. گلجھڑي 43647. گلچالا 43648. گلخن 43649. گلدم 43650. گلذار 43651. گلڑي 43652. گلستان 43653. گلسري 43654. گلشن 43655. گلكا 43656. گلكٹ 43657. گلگل 43658. گلگل 43659. گلگلا 43660. گلگلا 43661. گلگلانا 43662. گلگلاہٹ 43663. گلگلی 43664. گلگلیا 43665. گلگوتھنا 43666. گلگون 43667. گلگیر 43668. گلمہ 43669. گلنا 43670. گلنار 43671. گلنچہ 43672. گلندا 43673. گلنڈا 43674. گلنی 43675. گلہ 43676. گلہ 43677. گلہ 43678. گلھار 43679. گلھتی 43680. گلہر 43681. گلہرا 43682. گلہرا 43683. گلہري 43684. گلہڑ 43685. گلھنڈا 43686. گلھہ 43687. گلہی 43688. گلہیا 43689. گلو 43690. گلو 43691. گلو 43692. گلوانا 43693. گلواہ 43694. گلوري 43695. گلوڑي 43696. گلوگا 43697. گلوندا 43698. گلی 43699. گلی 43700. گلی 43701. گلی 43702. گلیا 43703. گلیارا 43704. گلیاري 43705. گلیانا 43706. گلیانا 43707. گليٹ 43708. گليٹ 43709. گلیر 43710. گلیري 43711. گلیگنڈ 43712. گلیل 43713. گلیم 43714. گلیندا 43715. گم 43716. گم 43717. گمار 43718. گماشتگی 43719. گماشتہ 43720. گمان 43721. گمانا 43722. گمانا 43723. گمانی 43724. گمبانا 43725. گمبھیر 43726. گمبھیرتا 43727. گمبھیرتو 43728. گمت 43729. گمت 43730. گمتی 43731. گمٹ 43732. گمٹا 43733. گمٹي 43734. گمٹي 43735. گمج 43736. گمچھا 43737. گمچی 43738. گمري 43739. گمڑا 43740. گمسا 43741. گمك 43742. گمكا 43743. گمكیلا 43744. گملا 43745. گمن 43746. گمن 43747. گمنا 43748. گمنیہ 43749. گمو 43750. گموانا 43751. گمی 43752. گمیتا 43753. گمیتو 43754. گمیہ 43755. گن 43756. گن 43757. گنا 43758. گنا 43759. گنا 43760. گنا 43761. گنا 43762. گناكر 43763. گناكر 43764. گنانا 43765. گناہ 43766. گناونا 43767. گنبد 43768. گنبذ 43769. گنبذي 43770. گنبھیر 43771. گنپت 43772. گنت 43773. گنتا 43774. گنتا 43775. گنتھوانا 43776. گنتو 43777. گنتو 43778. گنتی 43779. گنتیس 43780. گنٹا 43781. گنٹا 43782. گنٹہڑا 43783. گنٹہڑي 43784. گنٹهم 43785. گنٹهنا 43786. گنٹهہ 43787. گنٹهوارا 43788. گنٹهي 43789. گنٹهیا 43790. گنٹهیلا 43791. گنج 43792. گنج 43793. گنجا 43794. گنجا 43795. گنجاءشی 43796. گنجاءی 43797. گنجاءی 43798. گنجان 43799. گنجانی 43800. گنجایش 43801. گنجت 43802. گنجرنا 43803. گنجشك 43804. گنجفہ 43805. گنجلیڑگ 43806. گنجن 43807. گنجنا 43808. گنجنا 43809. گنجنی 43810. گنجہ 43811. گنجھا 43812. گنجہار 43813. گنجھیل 43814. گنجور 43815. گنجولنا 43816. گنجی 43817. گنجی 43818. گنجیا 43819. گنجیا 43820. گنجیڑي 43821. گنجیفہ 43822. گنجیلی 43823. گنجیلی 43824. گنجینہ 43825. گنچا 43826. گنچا 43827. گند 43828. گندا 43829. گندا 43830. گندا 43831. گندا
«
Previous

گلتاڑ

»
Next
गलताड़ gal-tāṛ(gal= gala, 'neck'+tāṛ= tār, q.v.), s.m. One of the inner pegs of a yoke.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.