Previous 200 Entries42741. گاج 42742. گاج 42743. گاجا 42744. گاجاباجا 42745. گاجر 42746. گاجل42747. گاجن 42748. گاجنا 42749. گاچ 42750. گاچھہ 42751. گاچھی 42752. گاد 42753. گادا 42754. گادا 42755. گادر 42756. گادر 42757. گادڑ 42758. گادنا 42759. گادهہ 42760. گادي 42761. گادي 42762. گاذر 42763. گاڈ 42764. گاڈا 42765. گاڈر 42766. گاڈرو 42767. گار 42768. گار 42769. گار 42770. گارا 42771. گارج 42772. گارد 42773. گارڑ 42774. گارڑو 42775. گارڑي 42776. گارلا 42777. گارنا 42778. گارهستھك 42779. گارهستھیہ 42780. گاري 42781. گاري 42782. گازر 42783. گاڑا 42784. گاڑا 42785. گاڑا 42786. گاڑتھوپ 42787. گاڑتوپ 42788. گاڑد 42789. گاڑرو 42790. گاڑنا 42791. گاڑہ 42792. گاڑها 42793. گاڑهاپن 42794. گاڑهنا 42795. گاڑهنا 42796. گاڑهہ 42797. گاڑوڑ 42798. گاڑوڑي 42799. گاڑي 42800. گاكر 42801. گاگر 42802. گاگرا 42803. گاگري 42804. گاگریا 42805. گال 42806. گال 42807. گالا 42808. گالہ 42809. گالو 42810. گالی 42811. گالی 42812. گام 42813. گام 42814. گامبھیریہ 42815. گامك 42816. گامن 42817. گامی 42818. گان 42819. گانا 42820. گانتھك 42821. گانتھنا 42822. گانٹ 42823. گانٹنا 42824. گانٹها 42825. گانٹهنا 42826. گانٹهہ 42827. گانٹهی 42828. گانجا 42829. گانجر 42830. گانجنا 42831. گانجنا 42832. گانجھا 42833. گانجو 42834. گاندنی 42835. گاندهار 42836. گاندهاري 42837. گاندهرو 42838. گاندهرو 42839. گاندهك 42840. گاندهنی 42841. گاندي 42842. گانڈ 42843. گانڈا 42844. گانڈر 42845. گانڈل 42846. گانڈو 42847. گانڈو 42848. گانڈیو 42849. گانڈیوي 42850. گانڑ 42851. گانڑا 42852. گانڑو 42853. گانڑیو 42854. گانسا 42855. گانسنا 42856. گانسی 42857. گانكر 42858. گانگن 42859. گانہ 42860. گانہك 42861. گانو 42862. گانون 42863. گانونا 42864. گاہ 42865. گاہ 42866. گاها 42867. گاهك 42868. گاهكی 42869. گاہ گاہ 42870. گاهن 42871. گاهن 42872. گاهنا 42873. گاهی 42874. گاهے 42875. گاوا 42876. گاوارہ 42877. گاودي 42878. گاوگھپ 42879. گاوگھپو 42880. گاولی 42881. گاون 42882. گاونا 42883. گاونٹا 42884. گاونٹی 42885. گاونگر 42886. گاي 42887. گاي 42888. گایا 42889. گایترن 42890. گایتري 42891. گایتري 42892. گایك 42893. گایكا 42894. گاین 42895. گاین 42896. گب 42897. گباشن 42898. گبدا 42899. گبدل 42900. گبر 42901. گبر 42902. گبرگبر 42903. گبرو 42904. گبروتا 42905. گبروتا 42906. گبروٹا 42907. گبرورا 42908. گبرولا 42909. گبروندا 42910. گبرونڈا 42911. گبریلا 42912. گب گب 42913. گبھا 42914. گبھانا 42915. گبھر 42916. گبھرو 42917. گبھستی 42918. گبھن 42919. گبھواري 42920. گبھونا 42921. گبھیر 42922. گبھیلا 42923. گپ 42924. گپاگپ 42925. گپال 42926. گپت 42927. گپتی 42928. گپتی 42929. گپچپ 42930. گپچول 42931. گپڑشپڑ 42932. گپسا 42933. گپكا 42934. گپكنا 42935. گپگپ 42936. گپھا 42937. گپھا 42938. گپی 42939. گپیا 42940. گت
«
Previous

گاجل

»
Next
गाजल gājal (prob. gāj+wālā, qq.v.), s.m. A seller of glass bangles.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.