Previous 200 Entries52488. نسكلنك 52489. نسكھہ 52490. نسگا 52491. نسل 52492. نسلاً 52493. نسلی52494. نسنا 52495. نسناس 52496. نسناسی 52497. نسنتان 52498. نسنٹهہ 52499. نسندها 52500. نسندهاءی 52501. نسندهہ 52502. نسندهو 52503. نسندهے 52504. نسندیہ 52505. نسنشی 52506. نسنك 52507. نسنكٹ 52508. نسنكوچ 52509. نسنگ 52510. نسنیہا 52511. نسہ 52512. نسہا 52513. نسہاي 52514. نسہتا 52515. نسہتو 52516. نسوادو 52517. نسواس 52518. نسوت 52519. نسور 52520. نسوہ 52521. نسی 52522. نسیا 52523. نسیان 52524. نسیان 52525. نسیانی 52526. نسیتھہ 52527. نسیٹهہ 52528. نسیس 52529. نسیش 52530. نسیلا 52531. نسیلا 52532. نسیم 52533. نسیم 52534. نسینی 52535. نسیہ 52536. نسیہ 52537. نسیہ 52538. نسیہا 52539. نسیوت 52540. نش 52541. نش 52542. نش 52543. نش 52544. نش 52545. نش 52546. نش 52547. نشا 52548. نشا 52549. نشا 52550. نشاءیت 52551. نشات 52552. نشات 52553. نشاتین 52554. نشاچر 52555. نشاد 52556. نشاستہ 52557. نشاط 52558. نشاك 52559. نشان 52560. نشانا 52561. نشانا 52562. نشانات 52563. نشانت 52564. نشانت 52565. نشاندهہ 52566. نشانہ 52567. نشانی 52568. نش باسر 52569. نشبد 52570. نشبدتا 52571. نشبدتو 52572. نشپاپ 52573. نشپاپی 52574. نشپادت 52575. نشپادن 52576. نشپاو 52577. نشپت 52578. نشپتر 52579. نشپراكرم 52580. نشپربھاو 52581. نشپربھاوتا 52582. نشپربھاوتو 52583. نشپربھہ 52584. نشپرش 52585. نشپرمان 52586. نشپرمانك 52587. نشپرہ 52588. نشپریوجن 52589. نشپشپا 52590. نشپكش 52591. نشپن 52592. نشپند 52593. نشپھل 52594. نشپھلا 52595. نشپھلتا 52596. نشپھلتو 52597. نشپھلی 52598. نشپیش 52599. نشت 52600. نشتر 52601. نشٹ 52602. نشٹ 52603. نشٹا 52604. نشٹتا 52605. نشٹتو 52606. نشٹها 52607. نشٹهان 52608. نشٹهر 52609. نشٹهرتا 52610. نشٹهرتو 52611. نشچا 52612. نشچت 52613. نشچدر 52614. نشچر 52615. نشچراءی 52616. نشچكن 52617. نشچل 52618. نشچلا 52619. نشچنت 52620. نشچنتاءی 52621. نشچنتی 52622. نشچھدر 52623. نشچی 52624. نشچیشٹ 52625. نشدهتا 52626. نشدهہ 52627. نشدهہ 52628. نشر 52629. نشریس 52630. نشرینی 52631. نشست 52632. نشستہ 52633. نشك 52634. نشكارن 52635. نشكاس 52636. نشكام 52637. نشكپتاٹ 52638. نشكپٹ 52639. نشكرش 52640. نشكرمن 52641. نشكلنك 52642. نشكلنكت 52643. نشكلنكی 52644. نشكنٹك 52645. نشكنٹهہ 52646. نشكھوٹ 52647. نشكیول 52648. نشنسی 52649. نشنك 52650. نشنك 52651. نشنكا 52652. نشنگ 52653. نشنگی 52654. نشہ 52655. نشواس 52656. نشور 52657. نشور 52658. نشورتا 52659. نشورتو 52660. نشوہ 52661. نشیب 52662. نشیت 52663. نشیتھہ 52664. نشید 52665. نشیدهت 52666. نشیدهتا 52667. نشیدهك 52668. نشیدهہ 52669. نشیدهی 52670. نشیش 52671. نشیش 52672. نشیشتا 52673. نشیك 52674. نشیلا 52675. نشیم 52676. نشیمن 52677. نشین 52678. نشین 52679. نشینی 52680. نص 52681. نصاءِح 52682. نصاب 52683. نصارا 52684. نصاري 52685. نصب 52686. نصر 52687. نصرانی
«
Previous

نسلی

»
Next
naslī(rel. n. fr. nasl), adj. Of or relating to family; genealogical;—of family.
Origin: Arabic

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.