Previous 200 Entries47396. مٹیلا 47397. مٹیلنا 47398. مج 47399. مج 47400. مجا 47401. مجا47402. مجاج 47403. مجادل 47404. مجادلہ 47405. مجاري 47406. مجاریہ 47407. مجاز 47408. مجازًا 47409. مجازي 47410. مجال 47411. مجالس 47412. مجالست 47413. مجامع 47414. مجامعت 47415. مجانبت 47416. مجانست 47417. مجاهد 47418. مجاهدت 47419. مجاهدہ 47420. مجاهدین 47421. مجاور 47422. مجاورت 47423. مجاوري 47424. مجاوز 47425. مجایكا 47426. مجبوت 47427. مجبوتی 47428. مجبور 47429. مجبورًا 47430. مجبوري 47431. مجتبی 47432. مجترم 47433. مجتمع 47434. مجتہد 47435. مجتہدانہ 47436. مجحر 47437. مجد 47438. مجدا 47439. مجدد 47440. مجدور 47441. مجذوب 47442. مجذور 47443. مجذوم 47444. مؤجر 47445. مجرا 47446. مجراءی 47447. مجراءی 47448. مجرءی 47449. مجرب 47450. مجربات 47451. مجرد 47452. مجردًا 47453. مجردات 47454. مجردي 47455. مجرم 47456. مجرمانہ 47457. مجرہ 47458. مجروح 47459. مجري 47460. مجزا 47461. مجسٹريٹ 47462. مجسٹريٹي 47463. مجسم 47464. مجصوص 47465. مجعد 47466. مجل 47467. مجلا 47468. مجلد 47469. مجلس 47470. مجلسی 47471. مجلی 47472. مجلی 47473. مجمد 47474. مجمر 47475. مجمع 47476. مجمعہ 47477. مجمل 47478. مجملاً 47479. مجموع 47480. مجموعہ 47481. مجموعی 47482. مجن 47483. مجنس 47484. مجنون 47485. مجنون 47486. مجنونیت 47487. مجھار 47488. مجھارا 47489. مجھایكر 47490. مجھلا 47491. مجہلا 47492. مجہلہ 47493. مجھم 47494. مجھہ 47495. مجھہ 47496. مجہود 47497. مجہول 47498. مجھولا 47499. مجھولی 47500. مجہولی 47501. مجھے 47502. مجھیرا 47503. مجھیلا 47504. مجھیلی 47505. مجود 47506. مجور 47507. مجورا 47508. مجوري 47509. مجوز 47510. مجوزہ 47511. مجوس 47512. مجوسی 47513. مجوف 47514. مجوف 47515. مجے 47516. مجیب 47517. مجیت 47518. مجیٹهہ 47519. مجید 47520. مجیرا 47521. مچ 47522. مچ 47523. مچا 47524. مچا 47525. مچالا 47526. مچالنا 47527. مچامچ 47528. مچان 47529. مچانا 47530. مچانا 47531. مچاو 47532. مچاونا 47533. مچرانا 47534. مچرمچر 47535. مچك 47536. مچكا 47537. مچكارنا 47538. مچكانا 47539. مچكانا 47540. مچكاونا 47541. مچكنا 47542. مچكند 47543. مچل 47544. مچلا 47545. مچلاءی 47546. مچلاپن 47547. مچلانا 47548. مچلانا 47549. مچلاها 47550. مچلاہٹ 47551. مچلایگی 47552. مچلپن 47553. مچلكا 47554. مچلنا 47555. مچلی 47556. مچمچ 47557. مچمچانا 47558. مچمچاہٹ 47559. مچمچی 47560. مچنا 47561. مچنا 47562. مچنگ 47563. مچھا 47564. مچھر 47565. مچھراند 47566. مچھرك 47567. مچھرمچھر 47568. مچھرنگا 47569. مچھري 47570. مچھلی 47571. مچھندر 47572. مچھنون 47573. مچھہ 47574. مچھہ 47575. مچھوا 47576. مچھوینی 47577. مچھی 47578. مچہی 47579. مچھیو 47580. مچوا 47581. مچوانا 47582. مچوڑنا 47583. مچولنا 47584. مچولی 47585. مچیا 47586. مچیاو 47587. محابا 47588. محاذي 47589. محارب 47590. محاربت 47591. محاربہ 47592. محاسب 47593. محاسبہ 47594. محاسن 47595. محاش
«
Previous

مجا

»
Next
मज्जा majjā, s.f. Marrow; pith; sap.

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.