Previous 200 Entries41060. كھانگ 41061. كھانہارا 41062. كھانوا 41063. كہانی 41064. كھانی 41065. كھانی41066. كھاو 41067. كھاو 41068. كہاوت 41069. كہاون 41070. كھب 41071. كھبا 41072. كھباجی 41073. كھبریا 41074. كھبسا 41075. كھبشی 41076. كھبنا 41077. كھبھار 41078. كھبھارو 41079. كھبھنا 41080. كھپاٹا 41081. كھپاٹی 41082. كھپاچ 41083. كھپانا 41084. كھپانچ 41085. كھپاو 41086. كھپت 41087. كھپت 41088. كھپتی 41089. كھپتی 41090. كھپٹا 41091. كھپچی 41092. كھپر 41093. كھپر 41094. كھپرا 41095. كھپرا 41096. كھپري 41097. كھپریا 41098. كھپریل 41099. كھپڑا 41100. كھپسنا 41101. كھپكپانا 41102. كھپكھپاٹ 41103. كھپلا 41104. كھپنا 41105. كھپیا 41106. كھتا 41107. كھتا 41108. كھتان 41109. كھتاونی 41110. كہتر 41111. كھترانی 41112. كھتري 41113. كہتري 41114. كھتریٹا 41115. كھترین 41116. كھتوارا 41117. كھتونی 41118. كھتی 41119. كھتی 41120. كھتیان 41121. كھتیانا 41122. كھٹ 41123. كھٹ 41124. كھٹ 41125. كھٹ 41126. كھٹ 41127. كھٹا 41128. كھٹاءی 41129. كھٹاءی 41130. كھٹاپا 41131. كھٹاپٹی 41132. كھٹاپن 41133. كھٹاپنا 41134. كھٹاس 41135. كھٹاس 41136. كھٹاك 41137. كھٹاكا 41138. كھٹال 41139. كھٹانا 41140. كھٹاهی 41141. كھٹاو 41142. كھٹبڑهیا 41143. كھٹپٹ 41144. كھٹپٹیا 41145. كھٹپورا 41146. كھٹراگ 41147. كھٹریا 41148. كھٹك 41149. كھٹك 41150. كھٹك 41151. كھٹكا 41152. كھٹكا 41153. كھٹكانا 41154. كھٹكنا 41155. كھٹكنا 41156. كھٹكھٹ 41157. كھٹكھٹی 41158. كھٹكھٹیا 41159. كھٹگیر 41160. كھٹلا 41161. كھٹمل 41162. كھٹمیٹھا 41163. كھٹنا 41164. كھٹھی 41165. كھٹو 41166. كھٹو 41167. كھٹوا 41168. كھٹواءی 41169. كھٹواٹ 41170. كھٹواٹی 41171. كھٹوارا 41172. كھٹولا 41173. كھٹولنا 41174. كھٹولی 41175. كھٹی 41176. كھٹی 41177. كھٹیا 41178. كھٹیال 41179. كھٹیال 41180. كھٹیانا 41181. كھٹیاو 41182. كھٹیك 41183. كہج 41184. كھج 41185. كھجانا 41186. كھجانا 41187. كھجاوٹ 41188. كھجرا 41189. كھجراها 41190. كھجلا 41191. كھجلاپن 41192. كھجلانا 41193. كھجلانا 41194. كھجلاهٹ 41195. كھجلنا 41196. كھجلی 41197. كھجنا 41198. كھجنا 41199. كھجھانا 41200. كھجھراها 41201. كھجھلانا 41202. كھجھنا 41203. كھجھہ 41204. كھجوانا 41205. كھجور 41206. كھجورا 41207. كھجوري 41208. كھجوریا 41209. كھچ 41210. كھچا 41211. كھچا 41212. كھچاءی 41213. كھچانا 41214. كھچاو 41215. كھچاوٹ 41216. كھچت 41217. كھچر 41218. كھچڑا 41219. كھچڑي 41220. كھچ كھچ 41221. كھچنا 41222. كھچنا 41223. كھچواءی 41224. كھچیڑنا 41225. كھدا 41226. كھداءی 41227. كھدانا 41228. كھدانا 41229. كھداوٹ 41230. كھدبد 41231. كھدبدانا 41232. كھدر 41233. كھدرا 41234. كھدرا 41235. كھدرانا 41236. كھدربدر 41237. كھدركھدر 41238. كھدرنا 41239. كھدڑنا 41240. كھدكھدانا 41241. كھدنا 41242. كھدنی 41243. كھدها 41244. كھدواءی 41245. كھدوانا 41246. كھدي 41247. كھدي 41248. كھدیا 41249. كھدیرنا 41250. كھدیڑ 41251. كھدیڑنا 41252. كھدیوت 41253. كھڈ 41254. كہڈ 41255. كھڈا 41256. كھڈگہ 41257. كھڈگی 41258. كھڈي 41259. كہر
«
Previous

كھانی

»
Next
खांई khāṅ`ī, = H كھانءین खांईं khāṅ`īṅ, s.f.=khā`ī, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.