Previous 200 Entries31183. سٹی 31184. سٹی 31185. سٹی 31186. سٹیا 31187. سٹیا 31188. سٹیشن31189. سٹیك 31190. سج 31191. سج 31192. سجا 31193. سجا 31194. سجا 31195. سجاءی 31196. سجات 31197. سجات 31198. سجاتی 31199. سجاتی 31200. سجاتیہ 31201. سجاد 31202. سجادہ 31203. سجاك 31204. سجان 31205. سجانا 31206. سجانا 31207. سجانا 31208. سجاو 31209. سجاو 31210. سجاوٹ 31211. سجاوٹ 31212. سجایا 31213. سجدات 31214. سجدہ 31215. سجس 31216. سجسی 31217. سجع 31218. سجگ 31219. سجل 31220. سجل 31221. سجل 31222. سجلا 31223. سجن 31224. سجن 31225. سجن 31226. سجنا 31227. سجنا 31228. سجنا 31229. سجنا 31230. سجنا 31231. سجنات 31232. سجنات 31233. سجنان 31234. سجنان 31235. سجنانتا 31236. سجنانی 31237. سجنتا 31238. سجنجل 31239. سجنی 31240. سجھاءی 31241. سجھانا 31242. سجھانا 31243. سجھنا 31244. سجو 31245. سجوانا 31246. سجوٹی 31247. سجود 31248. سجوگ 31249. سجوون 31250. سجی 31251. سجیا 31252. سجیل 31253. سجیلا 31254. سجیہ 31255. سجیو 31256. سجیون 31257. سچ 31258. سچ 31259. سچا 31260. سچا 31261. سچاءی 31262. سچاءی 31263. سچاءی 31264. سچاپن 31265. سچارو 31266. سچال 31267. سچان 31268. سچانا 31269. سچاهٹ 31270. سچاهٹ 31271. سچاوٹ 31272. سچاوٹ 31273. سچت 31274. سچتا 31275. سچتاءی 31276. سچدانند 31277. سچراچر 31278. سچرت 31279. سچك 31280. سچكار 31281. سچكنا 31282. سچل 31283. سچل 31284. سچنا 31285. سچنت 31286. سچنتا 31287. سچنتت 31288. سچھا 31289. سچھك 31290. سچھند 31291. سچو 31292. سچو 31293. سچوٹی 31294. سچی 31295. سچی 31296. سچی 31297. سچیت 31298. سچیت 31299. سچیتا 31300. سچیتن 31301. سچیتن 31302. سچیتن 31303. سچیتی 31304. سچیشٹ 31305. سحاب 31306. سحاف 31307. سحبان 31308. سحر 31309. سحر 31310. سحرة 31311. سحري 31312. سحور 31313. سخا 31314. سخاوت 31315. سخت 31316. سختی 31317. سخریہ 31318. سخن 31319. سخی 31320. سد 31321. سد 31322. سد 31323. سد 31324. سد 31325. سد 31326. سد 31327. سد 31328. سدا 31329. سداءی 31330. سداب 31331. سداب 31332. سداتما 31333. سداتما 31334. سداچار 31335. سداچار 31336. سداس 31337. سداس 31338. سداما 31339. سدامن 31340. سدان 31341. سدان 31342. سدانند 31343. سداي 31344. سداي 31345. سدبھاو 31346. سدرة 31347. سدراچار 31348. سدرڑهہ 31349. سدرش 31350. سدرشتا 31351. سدرشتا 31352. سدرشتو 31353. سدرشتو 31354. سدرشن 31355. سدرشیہ 31356. سدرلبھہ 31357. سدرہ 31358. سدس 31359. سدسیہ 31360. سدشا 31361. سدشكر 31362. سدكشن 31363. سدگتی 31364. سدگن 31365. سدن 31366. سدن 31367. سدنا 31368. سدنت 31369. سدنتی 31370. سدہ 31371. سدها 31372. سدهاءی 31373. سدهاءی 31374. سدهاءی 31375. سدهارنا 31376. سدهارنا 31377. سدهارو 31378. سدهارو 31379. سدهارو 31380. سدهاري 31381. سدهاري 31382. سدهاكر
«
Previous

سٹیشن

»
Next
sṭeshan (corr. fr. the English), s.m. A station (civil or military); railway-station.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.