Previous 200 Entries31154. سٹكا 31155. سٹكاءی 31156. سٹكاري 31157. سٹكالا 31158. سٹكانا 31159. سٹكن31160. سٹكنا 31161. سٹكنا 31162. سٹكنی 31163. سٹل 31164. سٹل 31165. سٹلو 31166. سٹلی 31167. سٹلی 31168. سٹنا 31169. سٹھا 31170. سٹھاءی 31171. سٹھام 31172. سٹھانی 31173. سٹھتا 31174. سٹھنی 31175. سٹھہ 31176. سٹھورا 31177. سٹھی 31178. سٹھی 31179. سٹھی 31180. سٹھی 31181. سٹھیانا 31182. سٹی 31183. سٹی 31184. سٹی 31185. سٹی 31186. سٹیا 31187. سٹیا 31188. سٹیشن 31189. سٹیك 31190. سج 31191. سج 31192. سجا 31193. سجا 31194. سجا 31195. سجاءی 31196. سجات 31197. سجات 31198. سجاتی 31199. سجاتی 31200. سجاتیہ 31201. سجاد 31202. سجادہ 31203. سجاك 31204. سجان 31205. سجانا 31206. سجانا 31207. سجانا 31208. سجاو 31209. سجاو 31210. سجاوٹ 31211. سجاوٹ 31212. سجایا 31213. سجدات 31214. سجدہ 31215. سجس 31216. سجسی 31217. سجع 31218. سجگ 31219. سجل 31220. سجل 31221. سجل 31222. سجلا 31223. سجن 31224. سجن 31225. سجن 31226. سجنا 31227. سجنا 31228. سجنا 31229. سجنا 31230. سجنا 31231. سجنات 31232. سجنات 31233. سجنان 31234. سجنان 31235. سجنانتا 31236. سجنانی 31237. سجنتا 31238. سجنجل 31239. سجنی 31240. سجھاءی 31241. سجھانا 31242. سجھانا 31243. سجھنا 31244. سجو 31245. سجوانا 31246. سجوٹی 31247. سجود 31248. سجوگ 31249. سجوون 31250. سجی 31251. سجیا 31252. سجیل 31253. سجیلا 31254. سجیہ 31255. سجیو 31256. سجیون 31257. سچ 31258. سچ 31259. سچا 31260. سچا 31261. سچاءی 31262. سچاءی 31263. سچاءی 31264. سچاپن 31265. سچارو 31266. سچال 31267. سچان 31268. سچانا 31269. سچاهٹ 31270. سچاهٹ 31271. سچاوٹ 31272. سچاوٹ 31273. سچت 31274. سچتا 31275. سچتاءی 31276. سچدانند 31277. سچراچر 31278. سچرت 31279. سچك 31280. سچكار 31281. سچكنا 31282. سچل 31283. سچل 31284. سچنا 31285. سچنت 31286. سچنتا 31287. سچنتت 31288. سچھا 31289. سچھك 31290. سچھند 31291. سچو 31292. سچو 31293. سچوٹی 31294. سچی 31295. سچی 31296. سچی 31297. سچیت 31298. سچیت 31299. سچیتا 31300. سچیتن 31301. سچیتن 31302. سچیتن 31303. سچیتی 31304. سچیشٹ 31305. سحاب 31306. سحاف 31307. سحبان 31308. سحر 31309. سحر 31310. سحرة 31311. سحري 31312. سحور 31313. سخا 31314. سخاوت 31315. سخت 31316. سختی 31317. سخریہ 31318. سخن 31319. سخی 31320. سد 31321. سد 31322. سد 31323. سد 31324. سد 31325. سد 31326. سد 31327. سد 31328. سدا 31329. سداءی 31330. سداب 31331. سداب 31332. سداتما 31333. سداتما 31334. سداچار 31335. سداچار 31336. سداس 31337. سداس 31338. سداما 31339. سدامن 31340. سدان 31341. سدان 31342. سدانند 31343. سداي 31344. سداي 31345. سدبھاو 31346. سدرة 31347. سدراچار 31348. سدرڑهہ 31349. سدرش 31350. سدرشتا 31351. سدرشتا 31352. سدرشتو 31353. سدرشتو
«
Previous

سٹكن

»
Next
सुटकुन suṭkun, s.f. Tapering rod, stick, switch, cane (=saṭak).
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.