Previous 200 Entries17914. توڑا 17915. توڑانا 17916. توڑٹا 17917. توڑل 17918. توڑنا 17919. توڑہ17920. توڑواءی 17921. توڑوانا 17922. توڑي 17923. توڑي 17924. توڑیا 17925. توس 17926. توسدان 17927. توسط 17928. توسك 17929. توسل 17930. توسن 17931. توش 17932. توشٹا 17933. توشٹی 17934. توشدان 17935. توشك 17936. توشك 17937. توشن 17938. توشنا 17939. توشہ 17940. توشہ 17941. توشی 17942. توشیح 17943. توصیف 17944. توضو 17945. توضیح 17946. توضیع 17947. توطن 17948. توفیر 17949. توفیق 17950. توقر 17951. توقع 17952. توقف 17953. توقیر 17954. توقیع 17955. توك 17956. توكارنا 17957. توكل 17958. توكیل 17959. تول 17960. تول 17961. تول 17962. تولا 17963. تولا 17964. تولا 17965. تولا 17966. تولاءی 17967. تولانا 17968. تولت 17969. تولد 17970. تولك 17971. تولنا 17972. تولہ 17973. تولہ 17974. تولواءی 17975. تولی 17976. تولی 17977. تولی 17978. تولیا 17979. تولیا 17980. تولیت 17981. تولید 17982. تومبري 17983. تومبڑي 17984. تومر 17985. تومرا 17986. تومري 17987. تومڑا 17988. تومڑي 17989. تومنا 17990. تومیا 17991. تون 17992. تون 17993. تون 17994. تون 17995. تون 17996. تونا 17997. تونبا 17998. تونبڑا 17999. تونبڑي 18000. تونبڑیا 18001. تونبنا 18002. تونبی 18003. تونبیا 18004. توند 18005. توندالا 18006. توندل 18007. توندو 18008. توندي 18009. توندي 18010. توندیل 18011. توندیلا 18012. تونڈي 18013. تونس 18014. تونسا 18015. تونسنا 18016. تونگر 18017. تونگري 18018. تونیر 18019. توهم 18020. توهن 18021. توهنا 18022. توهو 18023. توهی 18024. توهی 18025. توهین 18026. توور 18027. توور 18028. توي 18029. تویہ 18030. تی 18031. تے 18032. تے 18033. تی 18034. تی 18035. تیا 18036. تیا 18037. تیا 18038. تیاجیہ 18039. تیار 18040. تیاري 18041. تیءس 18042. تیاگ 18043. تیاگت 18044. تیاگن 18045. تیاگن 18046. تیاگنا 18047. تیاگی 18048. تیپچی 18049. تیپھن 18050. تیپی 18051. تیت 18052. تیتا 18053. تیتا 18054. تیتا 18055. تیتالا 18056. تیتالیس 18057. تیتر 18058. تیتر 18059. تیتري 18060. تیتري 18061. تیتریك 18062. تیتریہ 18063. تیتك 18064. تیتل 18065. تیتی 18066. تی تی 18067. تیتیس 18068. تیج 18069. تیج 18070. تیجا 18071. تیجس 18072. تیجسوي 18073. تیجسوي 18074. تیجسی 18075. تیجسی 18076. تیجنا 18077. تیجنا 18078. تیجنك 18079. تیجنی 18080. تیجومنتھہ 18081. تیجونت 18082. تیر 18083. تیر 18084. تیر 18085. تیر 18086. تیرا 18087. تیراكی 18088. تیرتھہ 18089. تیرتھہ 18090. تیرج 18091. تیرس 18092. تیرس 18093. تیرگی 18094. تیرمار 18095. تیرنا 18096. تیرنہ 18097. تیرہ 18098. تیرہ 18099. تیرهان 18100. تیرهوان 18101. تیروان 18102. تیریج 18103. تیز 18104. تیزك 18105. تیزي 18106. تیس 18107. تیس 18108. تیس 18109. تیسا 18110. تیسرا 18111. تیسري 18112. تیسن 18113. تیسوان
«
Previous

توڑہ

»
Next
toṛa, s.m.=toṛā, q.v.
Origin: Hindi

The search box accepts Urdu, Hindi and English words in their native alphabets.